Akciju sabiedrība
“Publisko aktīvu pārvaldītājs
Possessor (Privatizācijas aģentūra)”

Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@possessor.gov.lv

Pārdod izsolē

Krāslavas novads, Indras pagasts, Indra, Dzelzceļa iela 2
EUR 480.00

Objekta sastāvs

viendzīvokļa dzīvojamā māja (būves kadastra apzīmējums 6062 004 4001 002)  ar kopējo platību 57.1 m2.

Objekts ir saistīts ar zemes vienības “Stacija Indra”, Indrā, Indras pagastā, Krāslavas novadā, kadastra apzīmējums 6062 004 4001 (kadastra Nr.6062 004 0113), daļu 0.07 ha platībā. Zemes vienības īpašnieks ir Latvijas valsts Satiksmes ministrijas personā.

Objekta pieejamība

 • objekts ir patvarīgi aizņemts
 • objekts nav izīrēts
 • nav pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 480.00
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • līdz 01.08.2019 plkst. 16:00.
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 48.00
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “Krāslavas novads, Indras pagasts, Indra, Dzelzceļa iela 2, nodrošinājums”. Possessor norēķinu rekvizīti ir pieejami ŠEIT.

Informācija par izsoli:

 • izsole ar augšupejošu soli
 • datums: 15.08.2019
 • laiks: 13:00
 • vieta: Possessor, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Possessor, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā.

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Kārlis Kleinbergs
tālr.: 67 021 348
e-pasts: Karlis.Kleinbergs@possessor.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@possessor.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@possessor.gov.lv
 
Open