AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@possessor.gov.lv

Īpašums pārdošanas procesā

Rūjienas novads, Vilpulkas pagasts, Virķēni, „Virķēni 1” dzīvoklis Nr.1
EUR 1 110.00

Objekta sastāvs

  • trīsistabu dzīvoklis ar kopējo platību 71.3 m2
  • 7130/125430 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar būves kadastra apzīmējumu 9694 005 0119 023 kopīpašumā esošās daļas
  • 7130/125430 domājamās daļas no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9694 005 0152, ar kopējo platību 0.2491 ha

Objekta pieejamība

  • objekts nav izīrēts
  • nav pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

  • izsoles sākumcena: EUR 1 110.00
  • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa saskaņā ar izsoles noteikumiem

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Kārlis Kleinbergs
tālr.: 67 021 348
e-pasts: Karlis.Kleinbergs@possessor.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@possessor.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@possessor.gov.lv