AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@possessor.gov.lv

Īpašums pārdošanas procesā

Aizputes nov., Kalvenes pag., Kalvenes stacija, “Kalvenes stacijas kazarma” dz.Nr.6
EUR 360.00

Objekta sastāvs

 • vienistabas dzīvoklis (telpu grupas kadastra apzīmējums 6466 004 0065 001 006) ar kopējo platību 35.5 m2;
 • 3550/25390 domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 6466 004 0065 001) kopīpašumā esošās daļas;
 • 3550/25390 domājamās daļas no pagraba (būves kadastra apzīmējums 6466 004 0065 002);
 • 3550/25390 domājamās daļas no šķūņa (būves kadastra apzīmējums 6466 004 0065 003);
 • 3550/25390 domājamās daļas no kūts (būves kadastra apzīmējums 6466 004 0065 004);
 • 3550/25390 domājamās daļas no tualetes (būves kadastra apzīmējums 6466 004 0065 005);
 • 3550/25390 domājamās daļas no zemes vienības (kadastra apzīmējums 6466 004 0065) ar kopējo platību 0.2280 ha.

Objekta pieejamība

 • objekts ir izīrēts
 • ir pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 360.00
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Kārlis Kleinbergs
tālr.: 67 021 348
e-pasts: Karlis.Kleinbergs@possessor.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@possessor.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@possessor.gov.lv
 
Open