Akciju sabiedrība
“Publisko aktīvu pārvaldītājs
Possessor (Privatizācijas aģentūra)”

Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@possessor.gov.lv

Īpašums pārdošanas procesā

Rūjienas novads, Rūjiena, Valdemāra iela 23 dzīvoklis Nr.1
EUR 1 280.00

Objekta sastāvs

  • trīsistabu dzīvoklis ar kopējo platību 51.2 m2
  • 512/934 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar būves kadastra apzīmējumu 9615 005 0919 001 kopīpašumā esošās daļas
  • 512/934 domājamās daļas no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9615 005 0919, ar kopējo platību 0.2777 ha

Objekta pieejamība

  • objekts ir izīrēts
  • ir pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

  • izsoles sākumcena: EUR 1 280.00
  • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Kārlis Kleinbergs
tālr.: 67 021 348
e-pasts: Karlis.Kleinbergs@possessor.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@possessor.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@possessor.gov.lv
 
Open