AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@possessor.gov.lv

Īpašums pārdošanas procesā

Rīga, Voleru iela 35 dzīvoklis Nr.2A
EUR 3 240.00

Objekta sastāvs

  • divistabu dzīvoklis ar kopējo platību 34.8 m2
  • 3480/58580 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar būves kadastra apzīmējumu 0100 098 0015 001 kopīpašumā esošās daļas
  • 3480/58580 domājamās daļas no šķūņa ar būves kadastra apzīmējumu 0100 098 0015 003

Būvju īpašums, kurā atrodas Objekts, saistīts ar zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 0100 098 0015, kura iekļauta rezerves zemes fondā un atrodas ielas sarkanās līnijās.

Objekta pieejamība

  • objekts ir izīrēts
  • ir pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

  • izsoles sākumcena: EUR 3 240.00
  • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa saskaņā ar izsoles noteikumiem

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Kārlis Kleinbergs
tālr.: 67 021 348
e-pasts: Karlis.Kleinbergs@possessor.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@possessor.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@possessor.gov.lv