Akciju sabiedrība
“Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”

Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@possessor.gov.lv

Pārdod izsolē

Rīga, Līksnas iela 16A, dzīvoklis Nr.58
EUR 8 400.00

Objekta sastāvs

 • vienistabas dzīvoklis (telpu grupas kadastra apzīmējums 0100 046 0052 002 058) ar kopējo platību 26.8 m2;
 • 361/16621 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar būves kadastra apzīmējumu 0100 046 0052 002 kopīpašumā esošās daļas;
 • 361/25920 domājamās daļas no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0100 046 0052, ar kopējo platību 0.1367 ha.

Dzīvokli lieto persona, pret kuru tiesā celta prasība par faktisko īres tiesisko attiecību izbeigšanu un izlikšanu no dzīvokļa bez citas dzīvojamās telpas ierādīšanas.

Objekta pieejamība

 • objekts nav izīrēts
 • nav pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 8 400.00
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • līdz 29.08.2019 plkst. 16:00.
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 840.00
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “Rīga, Līksnas iela 16A, dzīvoklis Nr.58, nodrošinājums”. Possessor norēķinu rekvizīti ir pieejami ŠEIT.

Informācija par izsoli:

 • izsole ar augšupejošu soli
 • datums: 13.09.2019
 • laiks: 14:00
 • vieta: Possessor, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Possessor, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā.

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Kārlis Kleinbergs
tālr.: 67 021 348
e-pasts: Karlis.Kleinbergs@possessor.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@possessor.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@possessor.gov.lv
 
Open