AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@possessor.gov.lv

Pārdod izsolē

Rīga, Salnas iela 14, dzīvoklis Nr.55
EUR 36 240.00

Objekta sastāvs

 • četristabu dzīvoklis (telpu grupas kadastra apzīmējums 0100 121 2137 001 055) ar kopējo platību 75.9 m2;
 • 759/39385 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar būves kadastra apzīmējumu 0100 121 2137 001 kopīpašumā esošās daļas.

Būvju nekustamais īpašums, kura sastāvā ietilpst Objekts, atrodas uz privātpersonai piederošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0100 121 2137.

Objekta pieejamība

 • objekts ir izīrēts
 • ir pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 36 240.00
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa saskaņā ar izsoles noteikumiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • pirmpirkuma tiesīgām personām: līdz 09.12.2019.
 • citām personām: līdz 23.01.2020 plkst. 16:00.
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 3 624.00
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “Rīga, Salnas iela 14, dzīvoklis Nr.55, nodrošinājums”. Possessor norēķinu rekvizīti ir pieejami ŠEIT.

Informācija par izsoli:

 • izsole ar augšupejošu soli
 • datums: 06.02.2020
 • laiks: 10:00
 • vieta: Possessor, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Possessor, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā.

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Kārlis Kleinbergs
tālr.: 67 021 348
e-pasts: Karlis.Kleinbergs@possessor.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@possessor.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@possessor.gov.lv