Akciju sabiedrība
“Publisko aktīvu pārvaldītājs
Possessor (Privatizācijas aģentūra)”

Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@possessor.gov.lv

Pārdod izsolē

Jūrmala, Dzirnavu iela 39A, dzīvoklis Nr.43
EUR 12 480.00

Objekta sastāvs

 • divistabu dzīvoklis (telpu grupas kadastra apzīmējums 1300 021 8814 002 043) ar kopējo platību 50.40 m2;
 • 4760/194580 domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 1300 021 8814 002) kopīpašumā esošās daļas.

Dzīvojamai mājai, kurā atrodas dzīvoklis, ir funkcionāli piesaistīta privātpersonai un Latvijas valstij Finanšu ministrijas personā piederoša zemes vienība Dzirnavu ielā 39A, Jūrmalā, kadastra Nr.0300 021 8814, 0.2455 ha platībā.

Objekta pieejamība

 • objekts ir izīrēts
 • ir pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 12 480.00
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • pirmpirkuma tiesīgām personām: līdz 04.06.2019.
 • citām personām: līdz 06.06.2019 plkst. 16:00.
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 1 248.00
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “Jūrmala, Dzirnavu iela 39A, dzīvoklis Nr.43, nodrošinājums”. Possessor norēķinu rekvizīti ir pieejami ŠEIT.

Informācija par izsoli:

 • izsole ar augšupejošu soli
 • datums: 19.06.2019
 • laiks: 10:00
 • vieta: Possessor, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Possessor, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā.

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Kārlis Kleinbergs
tālr.: 67 021 348
e-pasts: Karlis.Kleinbergs@possessor.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@possessor.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@possessor.gov.lv
 
Open