SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@possessor.gov.lv

Pārdod izsolē

Jūrmala, Puškina iela 2/Robežu iela 6, 53/100 domājamās daļas
EUR 17 800.00

Objekta sastāvs

 • būves pamati (būves kadastra apzīmējums 1300 026 3407 001) Puškina ielā 2, Jūrmalā, kopējā platība 372,8m2;
 • 53/100 domājamās daļas no zemesgabala Robežu ielā 6, Jūrmalā (zemes vienības kadastra apzīmējums 1300 026 3407, kopējā platība 4376 m2).

Objekta pieejamība

 • objekts nav iznomāts
 • ir pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 17 800.00
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa saskaņā ar izsoles noteikumiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • pirmpirkuma tiesīgām personām: līdz 25.11.2019.
 • citām personām: līdz 05.12.2019 plkst. 17:00.
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 1 780.00
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “Jūrmala, Puškina iela 2/Robežu iela 6, 53/100 domājamās daļas, nodrošinājums”. Possessor norēķinu rekvizīti ir pieejami ŠEIT.

Informācija par izsoli:

 • izsole ar augšupejošu soli
 • datums: 19.12.2019
 • laiks: 13:00
 • vieta: Possessor, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Possessor, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā, iepriekš piesakot apmeklējumu pa tālruni 67 021 358.

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Lienīte Dzimtā-Zemīte
tālr.: 67 021 325
e-pasts:
Lienite.Dzimta-Zemite@possessor.gov.lv

Eva Šķestere
tālr.: 67 021 419
e-pasts:
Eva.Skestere@possessor.gov.lv
Ausma Vilsone
tālr.: 67 021 403
e-pasts:
Ausma.Vilsone@possessor.gov.lv