AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@possessor.gov.lv

Pārdod izsolē

Jūrmala, Puškina iela 2/Robežu iela 6, 53/100 domājamās daļas
EUR 17 800.00

Objekta sastāvs

 • būves pamati (būves kadastra apzīmējums 1300 026 3407 001) Puškina ielā 2, Jūrmalā, kopējā platība 372,8m2;
 • 53/100 domājamās daļas no zemesgabala Robežu ielā 6, Jūrmalā (zemes vienības kadastra apzīmējums 1300 026 3407, kopējā platība 4376 m2).

Objekta pieejamība

 • objekts nav iznomāts
 • ir pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 17 800.00
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa saskaņā ar izsoles noteikumiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • pirmpirkuma tiesīgām personām: līdz 25.11.2019.
 • citām personām: līdz 05.12.2019 plkst. 17:00.
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 1 780.00
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “Jūrmala, Puškina iela 2/Robežu iela 6, 53/100 domājamās daļas, nodrošinājums”. Possessor norēķinu rekvizīti ir pieejami ŠEIT.

Informācija par izsoli:

 • izsole ar augšupejošu soli
 • datums: 19.12.2019
 • laiks: 13:00
 • vieta: Possessor, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Possessor, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā.

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Lienīte Dzimtā-Zemīte
tālr.: 67 021 325
e-pasts:
Lienite.Dzimta-Zemite@possessor.gov.lv

Eva Šķestere
tālr.: 67 021 419
e-pasts:
Eva.Skestere@possessor.gov.lv
Ausma Vilsone
tālr.: 67 021 403
e-pasts:
Ausma.Vilsone@possessor.gov.lv