AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@possessor.gov.lv

Pārdod izsolē

Rīga, Burtnieku iela 35 dzīvoklis Nr.63
EUR 4 560.00

Objekta sastāvs

 • vienistabas dzīvoklis ar kopējo platību 12.2 m2
 • 1220/279810 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar būves kadastra apzīmējumu 0100 089 0632 001 kopīpašumā esošās daļas.

Dzīvojamai mājai, kurā atrodas dzīvoklis, funkcionāli piesaistīta privātpersonām piederoša zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 0100 089 0632, ar kopējo platību 0.3520 ha.

Objekta pieejamība

 • objekts ir izīrēts
 • ir pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 4 560.00
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • pirmpirkuma tiesīgām personām: līdz 21.10.2019.
 • citām personām: līdz 24.10.2019 plkst. 16:00.
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 456.00
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “Rīga, Burtnieku iela 35 dzīvoklis Nr.63, nodrošinājums”. Possessor norēķinu rekvizīti ir pieejami ŠEIT.

Informācija par izsoli:

 • izsole ar augšupejošu soli
 • datums: 07.11.2019
 • laiks: 10:00
 • vieta: Possessor, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Possessor, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā.

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Kārlis Kleinbergs
tālr.: 67 021 348
e-pasts: Karlis.Kleinbergs@possessor.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@possessor.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@possessor.gov.lv
 
Open