Akciju sabiedrība
“Publisko aktīvu pārvaldītājs
Possessor (Privatizācijas aģentūra)”

Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@possessor.gov.lv

Īpašums pārdošanas procesā

Rīga, Rubeņu iela 9, dzīvoklis Nr.4
EUR 6 400.00

Objekta sastāvs

  • vienistabas dzīvoklis (telpu grupas kadastra apzīmējums 0100 070 0092 001 004) ar kopējo platību 19.60 m2;
  • 1960/72850 domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 0100 070 0092 001) kopīpašumā esošās daļas.

Objektā veikta patvaļīga pārbūve.

Dzīvojamai mājai Rubeņu ielā 9, Rīgā, kura sastāvā ietilpst Objekts, funkcionāli piesaistīta zeme 0.2100 ha platībā, kas sastāv no:

  • zemes vienības Rubeņu ielā 9A, Rīgā, ar kadastra apzīmējumu 0100 070 2386 0.1294 ha platībā;
  • trešai personai piederošas zemes vienības Rubeņu ielā 9, Rīgā, ar kadastra apzīmējumu 0100 070 2492 daļas 0.0806 ha platībā.

Objektam piekrītošo domājamo daļu no zemes vienības Rubeņu ielā 9A, Rīgā, ar kadastra apzīmējumu 0100 070 2386, īpašnieks ir Latvijas valsts Sabiedrības personā.

Objekta pieejamība

  • objekts ir izīrēts
  • ir pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

  • izsoles sākumcena: EUR 6 400.00
  • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Kārlis Kleinbergs
tālr.: 67 021 348
e-pasts: Karlis.Kleinbergs@possessor.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@possessor.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@possessor.gov.lv
 
Open