Akciju sabiedrība
“Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”

Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@possessor.gov.lv

Pārdod izsolē

Rīga, Rubeņu iela 9, dzīvoklis Nr.4
EUR 4 800.00

Objekta sastāvs

 • vienistabas dzīvoklis (telpu grupas kadastra apzīmējums 0100 070 0092 001 004) ar kopējo platību 19.60 m2;
 • 1960/72850 domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 0100 070 0092 001) kopīpašumā esošās daļas.

Objektā veikta patvaļīga pārbūve.

Dzīvojamai mājai Rubeņu ielā 9, Rīgā, kura sastāvā ietilpst Objekts, funkcionāli piesaistīta zeme 0.2100 ha platībā, kas sastāv no:

 • zemes vienības Rubeņu ielā 9A, Rīgā, ar kadastra apzīmējumu 0100 070 2386 0.1294 ha platībā;
 • trešai personai piederošas zemes vienības Rubeņu ielā 9, Rīgā, ar kadastra apzīmējumu 0100 070 2492 daļas 0.0806 ha platībā.

Objektam piekrītošo domājamo daļu no zemes vienības Rubeņu ielā 9A, Rīgā, ar kadastra apzīmējumu 0100 070 2386, īpašnieks ir Latvijas valsts Possessor personā.

Objekta pieejamība

 • objekts ir izīrēts
 • ir pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 4 800.00
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • pirmpirkuma tiesīgām personām: līdz 09.09.2019.
 • citām personām: līdz 12.09.2019 plkst. 16:00.
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 480.00
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “Rīga, Rubeņu iela 9, dzīvoklis Nr.4, nodrošinājums”. Possessor norēķinu rekvizīti ir pieejami ŠEIT.

Informācija par izsoli:

 • izsole ar augšupejošu soli
 • datums: 26.09.2019
 • laiks: 10:00
 • vieta: Possessor, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Possessor, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā.

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Kārlis Kleinbergs
tālr.: 67 021 348
e-pasts: Karlis.Kleinbergs@possessor.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@possessor.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@possessor.gov.lv
 
Open