AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@possessor.gov.lv

Pārdod izsolē

Alūksnes novads, Ziemera pagasts, “Kampji” valsts 1295/1724 domājamās daļas
EUR 180.00

Objekta sastāvs

1295/1724 domājamās daļas no nekustamā īpašuma “Kampji”, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā, kura sastāvā ir: 

 • zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 3696 003 0160, ar kopējo platību 0.8 ha, tajā skaitā lauksaimniecībā izmantojamā zeme 0.4 ha
 • dzīvojamā māja ar būves kadastra apzīmējumu 3696 003 0160 001
 • šķūnis ar būves kadastra apzīmējumu 3696 003 0160 002

Nekustamā īpašuma sastāvā esošās būves ir sabrukušas, dabā eksistē tikai ēku betona pamati.

Objekta pieejamība

 • objekts nav izīrēts
 • nav pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 180.00
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • līdz 20.06.2019 plkst. 16:00.
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 18.00
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “Alūksnes novads, Ziemera pagasts, “Kampji” valsts 1295/1724 domājamās daļas, nodrošinājums”. Possessor norēķinu rekvizīti ir pieejami ŠEIT.

Informācija par izsoli:

 • izsole ar lejupejošu soli
 • datums: 04.07.2019
 • laiks: 14:30
 • vieta: Possessor, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Possessor, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā.

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Kārlis Kleinbergs
tālr.: 67 021 348
e-pasts: Karlis.Kleinbergs@possessor.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@possessor.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@possessor.gov.lv
 
Open