Akciju sabiedrība
“Publisko aktīvu pārvaldītājs
Possessor (Privatizācijas aģentūra)”

Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@possessor.gov.lv

Īpašums pārdošanas procesā

Rēzeknes novads, Lendžu pagasts, Skangaļi, "Stacija Taudejāni 2" dzīvoklis Nr.3
EUR 320.00

Objekta sastāvs

  • divistabu dzīvoklis (telpu grupas kadastra apzīmējums 7866 004 0164 001 003) ar kopējo platību 47.1 m2;
  • 4710/18771 domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 7866 004 0164 001) kopīpašumā esošās daļas;
  • 4710/18771 no zemes vienības (kadastra apzīmējums 7866 004 0164) ar kopējo platību 0.2486 ha.

Objekta pieejamība

  • objekts ir izīrēts
  • ir pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

  • izsoles sākumcena: EUR 320.00
  • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Kārlis Kleinbergs
tālr.: 67 021 348
e-pasts: Karlis.Kleinbergs@possessor.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@possessor.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@possessor.gov.lv
 
Open