t Possessor
AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@possessor.gov.lv

Pārdod izsolē

Rēzeknes novads, Lendžu pagasts, Skangaļi, "Stacija Taudejāni 2" dzīvoklis Nr.3
EUR 320.00

Objekta sastāvs

 • divistabu dzīvoklis (telpu grupas kadastra apzīmējums 7866 004 0164 001 003) ar kopējo platību 47.1 m2;
 • 4710/18771 domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 7866 004 0164 001) kopīpašumā esošās daļas;
 • 4710/18771 no zemes vienības (kadastra apzīmējums 7866 004 0164) ar kopējo platību 0.2486 ha.

Objekta pieejamība

 • objekts ir izīrēts
 • ir pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 320.00
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa saskaņā ar izsoles noteikumiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • pirmpirkuma tiesīgām personām: līdz 03.01.2020.
 • citām personām: līdz 23.01.2020 plkst. 16:00.
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 32.00
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “Rēzeknes novads, Lendžu pagasts, Skangaļi, "Stacija Taudejāni 2" dzīvoklis Nr.3, nodrošinājums”. Possessor norēķinu rekvizīti ir pieejami ŠEIT.

Informācija par izsoli:

 • izsole ar augšupejošu soli
 • datums: 05.02.2020
 • laiks: 10:00
 • vieta: Possessor, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Possessor, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā.

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Kārlis Kleinbergs
tālr.: 67 021 348
e-pasts: Karlis.Kleinbergs@possessor.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@possessor.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@possessor.gov.lv