Akciju sabiedrība
“Publisko aktīvu pārvaldītājs
Possessor (Privatizācijas aģentūra)”

Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@possessor.gov.lv

Pārdod izsolē

Jūrmala, Tērbatas iela 3A dzīvoklis Nr.9
EUR 7 150.00

Objekta sastāvs

 • vienistabas dzīvoklis (telpu grupas kadastra apzīmējums 1300 021 0713 001 009) ar kopējo platību 42.2 m2;
 • 3840/285720 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar būves kadastra apzīmējumu 1300 021 0713 001 kopīpašumā esošās daļas.

Dzīvojamai mājai, kurā atrodas Objekts, funkcionāli piesaistīta privātpersonai piederoša zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 1300 021 0713, ar kopējo platību 0.4216 ha.

 

Objekta pieejamība

 • objekts ir izīrēts
 • ir pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 7 150.00
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • pirmpirkuma tiesīgām personām: līdz 16.08.2019.
 • citām personām: līdz 15.08.2019 plkst. 16:00.
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 715.00
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “Jūrmala, Tērbatas iela 3A dzīvoklis Nr.9, nodrošinājums”. Possessor norēķinu rekvizīti ir pieejami ŠEIT.

Informācija par izsoli:

 • izsole ar augšupejošu soli
 • datums: 29.08.2019
 • laiks: 13:00
 • vieta: Possessor, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Possessor, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā.

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Kārlis Kleinbergs
tālr.: 67 021 348
e-pasts: Karlis.Kleinbergs@possessor.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@possessor.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@possessor.gov.lv
 
Open