t Possessor
AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@possessor.gov.lv

„VAS “Privatizācijas aģentūra” valdījumā esošo dzīvojamo māju pārvaldīšana”