brilles ikona
teksta izmers ikona
adrese ikona Krišjāņa Valdemāra 31, Rīga, LV-1887

2022

ID Nosaukums Statuss Pievienotās datnes  
POSSESSOR/2022/66 Nekustamo īpašumu apdrošināšana publicēts Paziņojums par aptauju   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
POSSESSOR/2022/63 Kondicionēšanas un ventilācijas sistēmu tehniskā apkalpošana un remonts pieņemts lēmums Paziņojums par aptauju   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
POSSESSOR/2022/61 Darba aizsardzības un ugunsdrošības pakalpojumu nodrošināšana SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” pieņemts lēmums Paziņojums par aptauju   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
POSSESSOR/2022/60 Meža inventarizācijas veikšana zemes īpašumā Dzintaru ielā 41A, Daugavpilī pieņemts lēmums Paziņojums par aptauju   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
POSSESSOR/2022/46 Meža inventarizācijas veikšana zemes īpašumā “Priedaine 2210” Jūrmalā pieņemts lēmums Paziņojums par aptauju   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
POSSESSOR/2022/45 Zemes vienību Rīgas ielā 21A, Olainē, Olaines novadā, un “Kūdrā”, Grēnēs, Olaines pagastā, Olaines novadā, apgrūtinājumu plānu aktualizācija pieņemts lēmums Paziņojums par aptauju   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
POSSESSOR/2022/44 Zemes ierīcības projekta izstrādāšana zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 50900030062 “Lielķīši”, Stradu pagastā, Gulbenes novadā, zemes vienību kadastrālā uzmērīšana un dzīvojamai ēkai “Lielķīši” funkcionāli nepieciešamā zemesgabala projekta izstrādāšana pieņemts lēmums Paziņojums par aptauju   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
POSSESSOR/2022/38 Kondicionēšanas un ventilācijas sistēmu tehniskā apkalpošana un remonts pieņemts lēmums Paziņojums par aptauju   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
POSSESSOR/2022/26 Zemes vienību kadastrālā uzmērīšana pieņemts lēmums Paziņojums par aptauju   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
POSSESSOR/2022/20 Latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumu veikšana pieņemts lēmums Paziņojums par aptauju Zemesgabala kadastra izdruka

Zemesgabala kadastra izdruka

Zemesgabala kadastra izdruka
Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
POSSESSOR/2022/19 Meža inventarizācijas veikšana zemes īpašumā Stigas ielā 6, Jūrmalā pieņemts lēmums Paziņojums par aptauju   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
POSSESSOR/2022/16 Tehniskās apsardzes pakalpojumi SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” pieņemts lēmums Paziņojums par aptauju      
POSSESSOR/2022/14 Drošības un pieejas kontroles sistēmas paplašināšana pieņemts lēmums Paziņojums par aptauju   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
POSSESSOR/2022/10 SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” nekustamo īpašumu K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, K.Valdemāra ielā 31A, Rīgā un K.Valdemāra ielā 31B, Rīgā un kustamās mantas apdrošināšana pret uguns un dabas stihiju postījumiem, un citiem zaudējumiem pieņemts lēmums Paziņojums par aptauju   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu