Stand With Ukraine
Krišjāņa Valdemāra 31, Rīga, LV-1887

2022

ID Nosaukums Statuss Pievienotie faili  
POSSESSOR/2022/38 Kondicionēšanas un ventilācijas sistēmu tehniskā apkalpošana un remonts publicēts Iepirkuma nolikums      
POSSESSOR/2022/26 Zemes vienību kadastrālā uzmērīšana publicēts Iepirkuma nolikums   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
POSSESSOR/2022/20 Latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumu veikšana publicēts Paziņojums par aptauju Zemesgabala kadastra izdruka

Zemesgabala kadastra izdruka

Zemesgabala kadastra izdruka
Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
POSSESSOR/2022/19 Meža inventarizācijas veikšana zemes īpašumā Stigas ielā 6, Jūrmalā publicēts Paziņojums par aptauju   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
POSSESSOR/2022/16 Tehniskās apsardzes pakalpojumi SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” publicēts Paziņojums par aptauju      
POSSESSOR/2022/14 Drošības un pieejas kontroles sistēmas paplašināšana publicēts Paziņojums par aptauju Paziņojums par lēmuma pieņemšanu    
POSSESSOR/2022/10 SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” nekustamo īpašumu K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, K.Valdemāra ielā 31A, Rīgā un K.Valdemāra ielā 31B, Rīgā un kustamās mantas apdrošināšana pret uguns un dabas stihiju postījumiem, un citiem zaudējumiem publicēts Paziņojums par aptauju Paziņojums par lēmuma pieņemšanu