brilles ikona
teksta izmers ikona
adrese ikona Krišjāņa Valdemāra 31, Rīga, LV-1887

Nekustamais īpašums "Pūņu krejotava", Vecpūņās, Valdgales pagastā, Talsu novadā

Possessor paziņo: ir uzsākta valsts nekustamā īpašuma īpašuma"Pūņu krejotava", Vecpūņās, Valdgales pagastā, Talsu novadā, kadastra Nr.88920090254, un "Pūņu krejotava", Vecpūņās, Valdgales pagastā, Talsu novadā, kadastra Nr.88925090028, privatizācija.

Nekustamā īpašuma "Pūņu krejotava", Vecpūņās, Valdgales pagastā, Talsu novadā, kadastra Nr.88920090254, sastāvs:

  • zemes vienība 0,6 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 88920090254);
  • krejotava (būves kadastra apzīmējums 88920090254001), kopējā platība 269,5 m2;
  • šķūnis (būves kadastra apzīmējums 88920090254004), kopējā platība 32,1 m2;
  • šķūnis (būves kadastra apzīmējums 88920090254005), kopējā platība 33,4 m2;
  • kūts (būves kadastra apzīmējums 88920090254006), kopējā platība 27,6 m2.

Nekustamā īpašuma "Pūņu krejotava", Vecpūņās, Valdgales pagastā, Talsu novadā, kadastra Nr.88925090028, sastāvs: dzīvojamā ēka (būves kadastra apzīmējums 88920090254002), kopējā platība 123,8 m2 (cietusi ugunsgrēkā).

Saskaņā ar likuma “Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” 21.pantu viena mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”:

  • personām, kuras pretendē uz pirmpirkuma tiesībām, jāiesniedz rakstisks pieteikums Possessor;
  • personas, kuras vēlas privatizēt šo valsts īpašuma objektu, var iesniegt savus priekšlikumus Possessor.

 DOKUMENTI LEJUPIELĀDEI:

KONTAKTPERSONA:
Lienīte Dzimtā-Zemīte

T: 67 021 325
E: Lienite.Dzimta-Zemite@possessor.gov.lv