brilles ikona
teksta izmers ikona
adrese ikona Krišjāņa Valdemāra 31, Rīga, LV-1887

Nekustamais īpašums Flotes ielā 10 k-6, k-5, k-3, Rīgā

SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” paziņo:

Uzsākta valsts nekustamā īpašuma Flotes ielā 10 k-6, k-5, k-3, Rīgā, kadastra Nr.01006030104, privatizācija.

Nekustamā īpašuma sastāvs:

  • garāža (būves kadastra apzīmējums 01001030155090);
  • kopmītne (būves kadastra apzīmējums 01001030155092);
  • kopmītne (būves kadastra apzīmējums 01001030155093).

Viena mēneša laikā no šā paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”:

  • personām, kuras pretendē uz pirmpirkuma tiesībām, jāiesniedz rakstisks pieteikums Possessor, K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, LV–1887;
  • personas, kuras vēlas privatizēt šo objektu, var iesniegt savus priekšlikumus.

DOKUMENTI LEJUPIELĀDEI:

KONTAKTPERSONA
Iveta Kivliņa
Iveta.Kivlina@possessor.gov.lv
tālr. 67021444