Krišjāņa Valdemāra 31, Rīga, LV-1887

Īpašuma objekts Stigas ielā 6, Jūrmalā

Possessor paziņo: privatizācijai nodots valstij piederošs apbūvēts Stigas ielā 6, Jūrmalā, kadastra Nr.13000251238 (ierakstīts Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000610608). Pirmpirkuma tiesīgā persona – SIA “SANARE-KRC JAUNĶEMERI”, reģ. Nr.42803001859.

Prasījumi, kas attiecas uz minēto zemesgabalu, piesakāmi Possessor viena mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Informācija par privatizējamo zemesgabalu saņemama un prasījumus apliecinošie dokumenti iesniedzami Possessor.

DOKUMENTI LEJUPIELĀDEI:

KONTAKTPERSONA:
Ina Kravale

T: 67021432
E: Ina Kravale@possessor.gov.lv