brilles ikona
teksta izmers ikona
adrese ikona Krišjāņa Valdemāra 31, Rīga, LV-1887

Īpašuma objekts "Pūņu krejotava" Vecpūņās, Valdgales pagastā, Talsu novadā

Possessor paziņo:  ar Ministru kabineta 2020.gada 21.aprīļa rīkojumu Nr.204 “Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai” privatizācijai nodots valsts īpašuma objekts - nekustamais īpašums "Pūņu krejotava" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.88920090254) - zemes vienība (zemes vienības kadastra apzīmējums 88920090254) 0,6 ha platībā un piecas būves (būvju kadastra apzīmējumi 88920090254001, 88920090254002, 88920090254004, 88920090254005 un 88920090254006) - Vecpūņās, Valdgales pagastā, Talsu novadā.

Prasījumi, kas attiecas uz minēto objektu, piesakāmi Possessor divu mēnešu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Papildu informācija par privatizējamo objektu saņemama, un prasījumus apliecinošie dokumenti iesniedzami Possessor.

DOKUMENTI LEJUPIELĀDEI:

KONTAKTPERSONAS:
Lienīte Dzimtā-Zemīte

T: 67 021 325
E: Lienite.Dzimta-Zemite@possessor.gov.lv

Eva Šķestere
T: 67 021 419
E: Eva.Skestere@possessor.gov.lv