Krišjāņa Valdemāra 31, Rīga, LV-1887

Īpašuma objekti Rencēnu ielā 7C un 24, Rīgā

Possessor paziņo: privatizācijai nodoti valstij piederoši apbūvēti zemesgabali Rencēnu ielā 7C, Rīgā, kadastra Nr.01001212567 (ierakstīts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000621409), un Rencēnu ielā 24, Rīgā, kadastra Nr.01001212667 (ierakstīts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000621420). Pirmpirkuma tiesīgās personas – sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Kompānija Avotiņi”, SIA “Schenker” un sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Mono”.

Prasījumi, kas attiecas uz minētajiem zemesgabaliem, piesakāmi Possessor viena mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Informācija par privatizējamajiem zemesgabaliem saņemama un prasījumus apliecinošie dokumenti iesniedzami Possessor.

DOKUMENTI LEJUPIELĀDEI:

KONTAKTPERSONA:
Ina Kravale

T: 67021432
E: Ina Kravale@possessor.gov.lv