Krišjāņa Valdemāra 31, Rīga, LV-1887

Līgumu kontrole

Possessor nodrošina valsts īpašuma objektuzemesgabalu un dzīvokļu īpašumu pirkuma līgumu un privatizācijas (atsavināšanas) nosacījumu izpildes kontroli - parādu administrēšanu, līgumos noteikto darbību veikšanu pēc līguma noslēgšanas līdz privatizācijas pabeigšanai vai visu saistību izpildei (dzīvokļu privatizācija un atsavināšana).

2020.gada 31.decembrī Possessor kontrolē bija 1 181 līgums:

  • 108 valsts zemesgabalu pirkuma līgumi;
  • 49 valsts īpašuma objektu pirkuma līgumi;
  • 87 zemes izpirkuma līgumi (ar monetārām saistībām);  
  • 71 zemes izpirkuma līgumi (ar nemonetārām saistībām);
  • 617 atsavināmo, plānveida privatizējamo un paātrināti privatizēto dzīvokļu īpašumu, dzīvojamo māju vai to domājamo daļu pirkuma līgumi;
  • 6 valsts kapitāla daļu pirkuma līgumi;
  • 243 vienošanās par mājokļu zemes nodošanu īpašumā.

Deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu izpildes ietvaros, līgumu un tajos iekļauto nosacījumu izpildes kontrole tiek īstenota saskaņā ar:

Saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto norēķinu periods par valsts īpašumu objektu , zemesgabalu, dzīvojamo māju un dzīvokļu pirkumu ir līdz 5 gadiem.