AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@possessor.gov.lv

Īpašuma objekts “Lapeglītes” Sventē, Sventes pagastā

Possessor paziņo: privatizācijai nodots valstij piederošs apbūvēts zemesgabals “Lapeglītes” Sventē, Sventes pagastā, Daugavpils novadā (nekustamā īpašuma kadastra Nr.44880050041, kadastra apzīmējums 44880050216), kas ierakstīts Sventes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000509510.

Prasījumi, kas attiecas uz minēto zemesgabalu, piesakāmi Possessor viena mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Informācija par privatizējamo zemesgabalu saņemama un prasījumus apliecinošie dokumenti iesniedzami K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, LV-1887.

DOKUMENTI LEJUPIELĀDEI:

KONTAKTPERSONA:
Iveta Kivliņa 
tālr. 67 021 444
e-pasts: Iveta.Kivlina@possessor.gov.lv