AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@possessor.gov.lv

Possessor veic tās turējumā esošo valsts kapitāla daļu kapitālsabiedrībās privatizāciju un pārvaldīšanu saskaņā ar likumu "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju", Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumu, Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu un citiem normatīvajiem aktiem.

Uz 2019.gada 31.martu Possessor turējumā ir privatizējamās valsts kapitāla daļas trīs kapitālsabiedrībās:

Atbilstoši Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijas rekomendācijai, publiskā iepirkuma procedūrā Possessor piesaistīja neatkarīgu telekomunikāciju jomas ekspertu, kuram tika uzdots iesniegt mikro un makro ekonomisko un sociālo analīzi par turpmāko valsts rīcību ar SIA “Lattelecom” un “Latvijas Mobilais Telefons” SIA kapitāla daļām, piedāvājot ne mazāk kā piecus turpmākās rīcības variantus un novērtējot katra piedāvātā varianta stiprās un vājās puses. Pamatojoties uz konsultanta izstrādāto pētījumu (pētījuma prezentācijas materiāls ir pieejams ŠEIT), 2017.gada 8.augustā Ministru kabinets izskatīja un pieņēma zināšanai informatīvo ziņojumu “Par pētījumu “Valsts stratēģijas rīcībai ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Lattelecom” un sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Mobilais Telefons” kapitāla daļām izstrāde”, vienlaikus uzdodot sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā priekšlikumus par turpmāko rīcību. Sagatavotais informatīvais ziņojums tika izskatīts Ministru kabineta 2017.gada 7.novembra sēdē,  neatbalstot abu telekomunikāciju uzņēmumu apvienošanu.


Vēsturiskā informācija saistībā ar privatizācijas procesiem: