AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@possessor.gov.lv

Metalurģijas ražotnes aktīvi

Iespēja iegādāties metalurģijas ražotnes aktīvus Liepājā! 

Piekļuvi detalizētam aktīvu sarakstam var saņemt, nosūtot e-pastu felm@felm.lv vai zvanot uz tālr. 67 021 365.